آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهدات ارزی-دوره منقضی شده

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

شرکت در دوره جهت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی الزامی ست

20,000 تومان
20,000 تومان
40,000 تومان

ارتقاء بهره وری و مدیریت هزینه

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان

اصول برقرای ارتباط موثر

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان
20,000 تومان

مدیریت استرس

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان